Hållbarhet och Ansvarstagande

Hållbarhet och ansvarstagande är ett stort fokus för oss, det inbegriper allt från socialt ansvarstagande som arbetsvillkor och etiska affärer till miljö- och klimatpåverkan. Vår ambition är att arbeta med partners som är aktivt engagerade i hållbarhetsfrågor och har som mål att arbeta för en bättre planet och arbetsmiljö.

I så stor utsträckning som möjligt vill vi sälja ekologiska viner och sätter ett krav på att minst hälften av våra viner ska vara ekologiska. Vi sätter krav på våra samarbetspartners att uppfylla internationella standarder för arbetsförhållande och miljö. Vår övertygelse är att företag som inte tar frågor om socialt ansvarstagande och miljö på allvar inte heller kommer att kunna tillgodose kraven från framtidens konsumenter.

Responsive image